Zin en onzin rond het Dorpshuis

Door recente publicaties in de media is bij sommigen de indruk ontstaan dat het Dorpshuis ten prooi zal gaan vallen aan de sloophamer en dat alle activiteiten elders ondergebracht zullen moeten worden. Voor alle duidelijkheid : hier is vooralsnog geen sprake van; het Dorpshuis gaat niet plat , hooguit wordt het in de toekomst vernieuwd.

De situatie is als volgt: het bestuur van het dorpshuis is in gesprek met de gemeente over hoe het op de korte en lange termijn met het Dorpshuis zal moeten gaan.

De gemeente is bezig de situatie voor alle dorpshuizen te harmoniseren, door de samenvoegingen van de gemeenten tot eén Medemblik is er een grote diversiteit aan verschillende subsidieregelingen ontstaan. Daar is een werkgroep met vertegenwoordigers van de meeste dorpshuizen mee bezig geweest en het resultaat is recentelijk gepresenteerd aan de gemeente. Naar aanleiding daarvan en na verder overleg, zal het korte termijn beleid voor alle dorpshuizen door de gemeente worden vastgesteld.

Nu is het huidige dorpshuis inmiddels aardig gedateerd en doordat het een gebouw is, wat over de jaren is gegroeid door steeds maar aan te bouwen, zijn de kosten voor onderhoud en energie erg hoog en sluiten de ruimtes niet altijd meer aan op de behoeften. Dus het zou zo maar kunnen dat er straks wel iets anders moet komen om duurzaam de toekomst in te gaan, maar zo ver is het nog niet!

Het is van GROOT belang dat iedereen die de kernen Abbekerk en Lambertschaag een warm hart toedraagt de bijeenkomst op 23 februari(wordt nog officieel door de Dorpsraad en de Gemeente aangekondigd) bij komt wonen.

Let op: Ook voor bewoners die geen gebruikmaken van het dorpshuis of van een van de andere accommodaties is het van groot belang hiernaar toe te komen; een lege kern zonder verdere voorzieningen is namelijk niet alleen desastreus voor de leefbaarheid van uw omgeving maar in belangrijke mate medebepalend voor de waarde van uw huis.